Technikai támogatás (hétköznapokon 8:00-17:00): +36 1 533 31 20

Referenciák

Hogyan továbbítható 2700 postahivatal riasztása, tűzjelzése egy központi távfelügyeleti rendszerbe?

TELL
2023.01.23 11:32
Hogyan továbbítható 2700 postahivatal riasztása, tűzjelzése egy központi távfelügyeleti rendszerbe?

Megbízó: Magyar Posta 

Hazánk egyik legismertebb állami tulajdonban lévő vállalatának kérése az volt, hogy mind a 2700 postahivatal riasztásai és tűzjelzései egy központi felügyeleti rendszerbe kerüljenek továbbításra, kiemelt figyelmet fordítva az adatvédelmi követelményekre.

Feladat: Az ügyfél megoldást keresett a meglévő távfelügyeleti rendszerének korszerűsítésére, melyhez a következő műszaki elvárásokat támasztotta:

  • Legyen alkalmas minimum 2700 db végponti (heterogén elemekkel megvalósított) biztonságtechnikai rendszer jelzéseinek fogadására.
  • Könnyű kezelhetőséget biztosítson a diszpécserek és adminisztrátorok számára.
  • Magas rendelkezésre állást garantáljon és illeszthető legyen az adatbiztonsági követelményeket támasztó belső szabályozáshoz, valamint a meglévő informatikai rendszerekhez.
  • Üzemeltetését egyszerűen és költséghatékonyan lehessen megoldani.

 

Számos gyártó rendszerének megvizsgálása után az ügyfél választása a TELL által fejlesztett felügyeleti rendszerre esett.

 

Felhasznált eszközök: A megbízó biztonságtechnikai eszközei az évek folyamán fokozatosan kerültek beüzemelésre. Ebből kifolyólag mindenféle típusú, tudásban közel sem egységes riasztóközpontok jelzéseit kellett eljuttatni a felügyeleti központba. A feladat ellátásához két terméktípust ajánlottunk: a TELL Adapter és Pager végponti eszközeit.

A leglényegesebb tulajdonságokat összefoglalva a következőket mondhatjuk el róluk:

A TELL Adapter telefonvonalat emulál a riasztóközpont számára, majd az emulált vonalon átvett jelzéseket továbbítja a felügyeleti központba. A TELL Pager kontaktusbemenet alapú kommunikációra képes eszköz. A bemeneti jelzések alapján, a bemenethez beállított logika szerint a készülék alkalmas a relékimenetének vezérelésére is.  A TELL Pager így megfelelő programozással önálló riasztóközpontként is üzemeltethető.

A megvalósításához szükséges minden komponenst biztosítani tudtuk a TELL kínálatából, igy homogén rendszerként a felügyeleti rendszer, az átjelző eszközök és a szoftverarchitektúra egységes, stabil és biztonságos működést eredményez. Mivel az eszközök a szabványos kommunikációs protokollokat is támogatják, így a még használatban lévő korábban beüzemelt átjelzőeszközök jelzéseit is képes fogadni az új rendszer, ami fontos szempont volt a megbízó számára. A végpontok és a felügyeleti központ közötti adatátvitel 4G hálózaton keresztül valósul meg.

Az eszközökben lévő SIM-kártyák adatbiztonságát és zárt hálózatú kialakítását dedikált APN-be rendezéssel  és  saját privát címtartományban történő üzemeltetéssel oldottuk meg. A megbízó számára létrehozott APN teljes adatforgalma a mobilszolgáltatótól VPN kapcsolaton és bérelt vonalon keresztül jut el a Posta belső informatikai hálózatába. A megbízó informatikai részlege saját hálózatukon belül alakított ki egy belső „szigetet” a felügyeleti rendszer számára. A beérkező eseményeket a TELL által fejlesztett és fizikai szerverekre telepített felügyeleti szoftver fogadja. A szerverek közösen (terhelésmegosztással) fogadják a végponti eszközök jelzéseit és ellenőrzik azok életjeleit. A fogadott, vagy generált (pl. életjel-kimaradás) eseményeket a rendszer részét képező kliensprogramon keresztül továbbítják a felügyeleti rendszer felé. A két szerver egymás tartalékaként üzemel, bármelyik kiesése esetén a másik képes beavatkozás nélkül átvenni annak funkcióit.

 

Megvalósítás: A diszpécserközpont „lelke” a TMS (T.E.L.L. Monitoring Software) rendszer, amely egy jól skálázható, a felhasználói igényekhez és terheléshez könnyen illeszthető moduláris felépítésű felügyeleti rendszer. A rendszer magját a PostgreSQL adatbázis biztosítja. Az adatbázis közös, nagy megbízhatóságú clusterben (High-availability cluster) üzemel. Amennyiben az üzemben lévő szerverek közül valamelyik kiesne, a működő párja emberi beavatkozás nélkül képes tovább üzemeltetni a felügyeleti rendszer alapját képező adatbázist. Az adatbázishoz több operátori modul kapcsolódik. Ezek feladata az események fogadása, valamint felhasználói felületet biztosítanak a napi feladatok ellátására több operátor számára. Az operátorok és operátori modulok egyenrangúak, azonban a belső szabályoknak megfelelő jogosultsági szintek alakíthatóak ki. A diszpécseri és operátori teendők összehangolása érdekében bármelyik munkatárs vagy eszköz képes átvenni a másik feladatát.

A TMS program naplózza a bejövő eseményeket (ez pl. nyitási időben pár perc alatt akár több ezer is lehet), segíti az operátorok munkáját, ellenőrzi a végpontokon folyó tevékenységeket, riportokkal, statisztikákkal segíti az adminisztrációs tevékenységet. Mivel a rendszer moduláris felépítésű, így beépülő modulok segítségével lehetőség volt a megbízó egyedi kéréseinek megfelelő riportok és funkciók integrálására a rendszerbe.

 

A TELL eszközeinél további hozzáadott értéket képvisel, hogy a távfelügyelet és a végponti eszközök a szabványban előírt kommunikációs formátumok mellett képesek a végponti eszközök állapotának monitorozására is. Így a felszerelt átjelző eszközök azonosítói mellett a működéshez szükséges tápfeszültség szintjét, a térerő értéket és egyéb műszaki és működési adatot is képesek valós időben megjeleníteni a diszpécserek számára.