Technikai támogatás (hétköznapokon 8:00-17:00): +36 1 533 31 20

API kapcsolat

Egyszerű és hatékony integráció API-kapcsolat segítségével

2024.02.22 11:44
Egyszerű és hatékony integráció API-kapcsolat segítségével

A TELL által kínált API-kapcsolat az eszközintegráció új dimenzióit nyitja meg a harmadik féltől származó szoftverek számára. Az API lehetővé teszi a Pager7, Pager8, és Gate Control PRO eszközök egyszerű, hatékony integrálását, automatizált vezérlést biztosítva szoftveres interfészen keresztül. Ezen funkciók révén a TELL eszközei távolról szoftveresen vezérelhetőek, javítva az operatív hatékonyságot és csökkentve az emberi beavatkozás szükségességét.

Mi az API?

Az API az Application Programming Interface (alkalmazásprogramozási interfész vagy felület) kifejezés rövidítése.

Az API tehát egy szoftverkomponens vagy rendszerintegráció által biztosított interfész, amely lehetővé teszi más szoftverek számára, hogy egymással kommunikáljanak és segítségével adatokat kérdezzenek le vagy módosítsanak, illetve vezérelt funkciókat indítsanak vagy állítsanak le.

Az API a szabványosított protokolloknak, rendezett adatstruktúráknak és parancsoknak az együttese, ezeknek köszönhetően a fejlesztők könnyen integrálhatják saját alkalmazásaikat más alkalmazásokkal vagy szolgáltatásokkal.

Automatizáció és ellenőrzés API segítségével

Az API-kapcsolatoknak köszönhetően a fejlesztők könnyen bővíthetik szolgáltatásaikat vagy integrálhatják alkalmazásaikat más rendszerekkel, szolgáltatásokkal és hardverekkel.

Az API által biztosított folyamat-ellenőrzés hatalmas előrelépést jelent az emberi erőforrásokkal végzett hagyományos munkavégzéshez képest, amely a folyamatokat lassíthatja, eltérhet az előírt szabályrendszerektől és drágábbá teheti a műveleteket. A modern technológiai megoldások, mint az API-k, lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy automatizálják és szorosan ellenőrizzék műveleteiket, ezzel növelve hatékonyságukat, csökkentve a hibák esélyét, és optimalizálva erőforrás-használatukat.

Az API használatának egyik legnagyobb előnye, hogy biztosítja a különböző szoftverek és hardverek közötti együttműködést. Például egy beléptető- vagy parkolórendszer esetében, amely egy sorompóval van összekötve, az API képes automatikusan továbbítani a nyitási parancsot a szoftverből a hardverre, kiküszöbölve az emberi beavatkozás szükségességét. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség arra, hogy egy dolgozónak a jogosultság megszerzését vagy díjfizetést követően manuálisan meg kelljen nyomnia egy gombot a sorompó nyitásához, mivel az egész folyamat automatizálható és távolról vezérelhető.

Az állapotlekérdezésnek köszönhetően a rendszer képes a vezérlések végbemenetelét is ellenőrizni.

A folyamatok ellenőrzése az API-kapcsolat segítségével nem csupán a munkafolyamatok egyszerűsítését és gyorsítását teszi lehetővé, hanem az API-kapcsolat detektálja az integráció során a rendszerben lévő állapotokat/hibaállapotokat, a kimenetek, bemenetek állapotait és az API-kapcsolat meglétének vizsgálatára is képes a vezérlés során.

Az API-protokollokkal történő integráció használta során tehát a rendszerek közötti visszajelzések révén a vállalatok, szolgáltatók valós időben kaphatnak információt a folyamatok sikerességéről vagy esetleges problémáiról.

Ez az átláthatóság magasabb szintű biztonságot, megbízhatóságot, ellenőrizhetőséget és eseménydokumentálást eredményez, amely mechanikus vagy manuális rendszerek esetében nem érhető el.

Továbbá, az API alkalmazása jelentősen növeli a rendszerek rugalmasságát és skálázhatóságát. A vállalkozások képesek lehetnek integrálni új eszközöket és technológiákat meglévő rendszereikbe anélkül, hogy bonyolult kábelezésre vagy hardverváltoztatásra lenne szükség.

A TELL eszközei és az API használata lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy gyorsan reagáljanak az üzleti igények változásaira, új szolgáltatásokat és üzleti modelleket alakítsanak ki és új funkciókat vezessenek be hatékonyan. A TELL eszközeivel azonnali megoldások kínálkoznak a vezérlések és állapotok lekérdezésének tekintetében, így megspórolható a hardver és a fizikai eszközök fejlesztése, hiszen ez már a TELL kínálatában rendelkezésre áll.

Ez kiváló lehetőséget nyújt azoknak a vállalatoknak, amelyek elsősorban szoftverfejlesztéssel foglalkoznak, de olyan szolgáltatásokat is szeretnének nyújtani, amelyekhez a vezérlési folyamatok során fizikai eszközök bevonása szükséges.

A TELL API kulcsfunkciói

Az API standard protokollok felhasználásával lehetővé teszi a TELL eszközök állapotainak és I/O portjainak (bemeneteinek és kimeneteinek) lekérdezését, valamint a relék bekapcsolását és kikapcsolását. Ezen felül lehetőséget biztosít szoftveralapú vezérlések, távoli szabályozási tevékenységek, valamint biztonságtechnikai és vagyonvédelmi feladatok (pl. partíciók élesítése és hatástalanítása) elvégzésére.

A TELL Gate Control eszközeivel pedig távoli vagy automatizált kapunyitási vezérlések végrehajtása is lehetséges.

Ezekkel a funkciókkal könnyedén automatizálhatóak a kapuautomatikák, sorompóvezérlések, beléptetőrendszerek, forgóvillák, kapuvezérlések, valamint a vagyonvédelmi és biztonságtechnikai rendszerek, továbbá más, szoftver által vezérelt fizikai folyamatok is.

Relévezérlés

A TELL eszközök API-kapcsolatuk révén rendkívüli sokoldalúságot kínálnak felhasználásaikban. Kiemelkedő tulajdonságuk, hogy a TELL integrálható moduljai mobilinterneten keresztül távolról vezérelhetőek, lehetővé téve ezzel a nagy távolságokból történő vezérlést. Ez a képesség jelentős költségmegtakarítást eredményez azokban az esetekben, ahol a vezetékes megoldások költségesek vagy technikailag kivitelezhetetlenek.

A TELL termékei különösen hasznos megoldást nyújtanak olyan helyzetekben, ahol gyors telepítésre van szükség, vagy ahol az eszközöket gyakran kell áthelyezni – például építkezések esetén, vagy olyan területeken, ahol a kapcsolódó infrastruktúra, mint például az internetkapcsolat, nehezen vagy csak nagy költségek árán lenne megvalósítható.

A TELL eszközökkel egyedi szolgáltatások személyre szabása válik lehetségessé. Az eszközök reléi és kimenetei, a mobil adatkapcsolat révén, lehetővé teszik a csatlakoztatott berendezések távoli és helyi szintű bekapcsolását, kikapcsolását, valamint vezérlését. Ezáltal az elektromos eszközök, mint a világítás vagy a fűtés, távolról szabályozhatók. A TELL API-val egyszerűen adhatunk ki parancsokat az eszközöknek a relék állapotának módosítására, így növelve az otthoni és ipari környezetek intelligens vezérlésének hatékonyságát és kényelmét.

Biztonsági rendszerek irányítása

A TELL eszközök saját programozott logikájuk révén már önmagukban is képesek vagyonvédelmi funkciók ellátására, továbbá riasztóközpontokkal összekötve a rendszer és partíciók élesítését, illetve hatástalanítását is végre tudják hajtani. A TELL modulok a kapcsolt vagyonvédelmi rendszerek riasztási, hiba, és működési jelzéseit képesek szabványos protokollokon keresztül, az API-kapcsolaton át szoftverekbe továbbítani, valamint e jelzéseket távfelügyeleti eszközök felé is elküldeni.

Ezáltal a vagyonvédelmi megoldások szoftveres megközelítéssel automatizálhatók, ami távoli diszpécserszolgáltatások és őrzési feladatok kiszervezése esetén jelentős hozzáadott értéket nyújt. Különösen a távoli telephelyőrzés és videó-távfelügyelet üzemeltetése során merülnek fel olyan igények, amelyek a berendezések távoli vezérlését teszik szükségessé, beleértve a vagyonvédelmi és a kültéri védelmi rendszereket is.

Eszközinformációk lekérdezése

A TELL eszközök a kimeneteik és bemeneteik állapotának kommunikációja mellett képesek a működésükhöz szükséges műszaki paraméterek megjelenítésére is.

Ezek között található például a TELL eszközök firmware-verziójának, működési módjának és egyéb kritikus információinak lekérdezése is. A tápfeszültség értékek, a térerő szintje, a kapcsolatazonosítók fontos szerepet játszanak a működtetés során szükséges diagnosztika, a karbantartás és a hibaelhárítás folyamán is.

Az API ezen funkciói biztosítják, hogy a felhasználók folyamatos visszajelzést kapjanak a működési állapotokról, a folyamatos kapcsolat meglétéről és naprakészek maradhassanak az eszközeik állapotát illetően.

Kapunyitási parancsok

A TELL Gate Control eszköze kimondottan a kapuk, sorompók, forgóvillák vezérléséhez használt termék. Tartalmazza mindazon funkciókat, amelyek egy kapu vezérlése során igényként felmerülhetnek. A belépés jogosultságát egyre több iparágba és kialakított szolgáltatásba integrálják, a rövidtávú lakáskiadásban és akár az egyedi parkolóhelyek felügyelete során is sokrétűen használható megoldást nyújtanak.

Szükség lehet vészhelyzeti nyitásra is, például épületfelügyeleti szoftverben kialakított "havaria" vagy kiürítési események alkalmával, amikor az épületfelügyeleti szoftver küldi a nyitási parancsot a TELL Gate Control eszköznek.

Távfelügyeleti szolgáltatóknál a saját rendszerekhez fejlesztett API-kapcsolat lehetővé teszi, hogy a helyszínre érkező kivonuló járőr számára a diszpécser távolról, "elektronikusan naplózva" nyisson kaput a riasztás után, így biztosítva a "kulcskezelést" és a "nyitási ellenőrzést".

Az API-kapcsolat pontosan ezeknek a funkcióknak és szolgáltatásoknak a kialakítását teszi lehetővé a TELL partnerei számára, így saját fejlesztéseiken keresztül is vezérelhetik a TELL eszközöket.

 

Út a jövő felé a TELL-lel

Az automatizáció és az emberi erőforrások csökkent szükségessége mellett az API-integráció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy saját rendszereiket és folyamataikat rugalmasan bővíthessék, új szolgáltatásokat és üzleti modelleket tudjanak kialakítani.

A TELL eszközök integrálásával kábelmentes kapcsolat jön létre a szoftverek és a hardverek között, amely nagy távolságok áthidalására képes megoldásokat kínál számos alkalmazási területen, így például kritikus infrastruktúrák üzemeltetésénél, mint a szennyvízkezelés, tűzivíz-rendszerek, vízbetörések és elárasztások során alkalmazott szivattyúzási feladatoknál.

Az eszközök integrálása új lehetőségeket nyit meg a bonyolult vagy a meglévő rendszerekkel nehezen kezelhető, szabályozható folyamatok megújítására és az elavult berendezések modernizálására.

Ezáltal a rendszerek centralizáltan működtethetővé válnak, mivel a helyi rendszerek és berendezések távolról is felügyelhetők és irányíthatók, csökkentve ezzel a helyi munkaerő költségeit és a szétdarabolt infrastruktúrával járó magasabb számú beavatkozó személyzet jelenlétét.

Az API-kapcsolatok révén a vállalatok képesek lesznek a termelőhelyeken keletkező állapotadatokat távoli szoftvereikben valós időben nyomon követni, így döntéstámogatási és belső folyamatszabályozási műveleteiket valós adatok alapján, pontosan tudják alátámasztani és optimalizálni.

 

Letölthető API dokumentum

Az API által nyújtott megoldások nem csak a jelenlegi, hanem a jövőbeli igényeket is képesek kielégíteni, nyitva állva az innováció és az operatív hatékonyság növelése előtt. A jövőbeni tervek között szerepel az API funkcionalitásának további bővítése, hogy még több lehetőséget nyújthassanak az ügyfelek számára az eszközök és folyamatok hatékonyabb kezelésére.

A letölthető API-dokumentum részletes útmutatást nyújt az API-kulcsok használatáról, a lehetséges válaszokról és hibakódokról, valamint az elérhető végpontokról, biztosítva a sikeres integrációhoz szükséges minden információt.

Töltse le API dokumentumunkat, vagy technikai kérdés esetén keresse műszaki támogató kollégáinkat.

 

 

 

További érdekes tartalmakért, iratkozzon fel a TELL hírlevelére!

 

* kötelezően kitöltendőAdatvédelem: