Technikai támogatás (hétköznapokon 8:00-17:00): +36 1 533 31 20

Hírek/Cikkek

A TMS v4 legfontosabb jellemzői

2022.05.03 07:40
A TMS v4 legfontosabb jellemzői

Egy távfelügyeleti programrendszer elsődleges feladata, hogy a végponti eszközökből a fizikai vagy virtuális (pl. MVP.next) vevőegységbe érkező eseményeket a vevőegység adatfeldolgozása után regisztrálja, és az operátor számára rendezett, áttekinthető formában megjelenítse. Továbbá segíti az operátort abban, hogy a beavatkozást igénylő események kezelését minél hatékonyabban tudja elvégezni.

Természetesen az alapfeladatokon túl a rendszernek számos más igényt is ki kell elégítenie, melyek egyrészt a biztonságos, megbízható és kényelmes használhatóságból fakadnak, emellett az eltérő felhasználói elvárásoknak is meg kell felelnie, függetlenül a felügyeletet üzemeltető szervezet méretétől és elsődleges profiljától.

TMS v4 rendszerkialakítási jellemzők:

Általános elvárás a TMS-sel szemben a magas rendelkezésre állás, viszont ennek megvalósítási szintje jelentősen eltérő lehet egy-egy konkrét felhasználói környezetben. Nyilvánvalóan egy adott cég belső objektumainak (pl. öltözők, irodák) felügyeletét ellátó portai rendszer egész más elvárásokat támaszt a TMS rendszerrel szemben, mint egy akár több ezer végpont tűzátjelzését is ellátó felügyelet.  Ezen eltérő igények kielégítését az alábbi módon tudja a TMS biztosítani:

 • Minimál kialakítás esetén egy számítógépen futtatható a TMS minden komponense.
 • Minimál kialakítás esetén is rendszeres biztonsági mentés készíthető (akár óránként) külső meghajtóra és/vagy hálózaton megosztott távoli számítógépre.
 • Minimál rendszer esetén is plusz költség nélkül lehet további PC(k)-re telepíteni a TMS-t „hideg tartalék” funkció ellátására, így az éles rendszer kiesése esetén minimális kieséssel visszaállítható a normál üzem.
 • Lehetőség van a felügyeleti rendszerrel végzett feladatok több számítógépre való szétosztására, így párhuzamosan végezhetők az adminisztrátori, operátori, ügyfél kapcsolattartó feladatok.
 • Magasabb rendelkezésre állás érdekében a TMS egyes funkciói, komponensei különálló számítógépre kerülhetnek, így a rendszer maximálisan illeszthetővé válik a helyi igényekhez, lehetőségekhez.
 • A TMS lehetőséget nyújt olyan magas rendelkezésre állású rendszer kialakítására is, ahol megvalósítható a single point of failure, azaz a kritikus hibapont megszüntetése, így nincs olyan komponens, amelynek hiba miatti kiesése blokkolná a felügyelet működését.
 • A TELL virtuális, vagy fizikai vevők esetén a TMS-vevő kommunikáció TCP/IP alapú.
 • Azon vevők esetén, amelyek erre lehetőséget adnak, a TMS képes több párhuzamos csatornán is az események elvételére.

TMS v4 funkciói:

A felügyeleti rendszer használhatóságát alapvetően az határozza meg, hogy az alapfeladatokon túl (események fogadása, megjelenítése, riasztási események kezelése) milyen lehetőségeket biztosít az operátor munkájának segítésére, valamint az ügyfeleknek nyújtott távfelügyeleti szolgáltatás minél színvonalasabb ellátására.

Az alábbiakban felsorolásra kerülnek – a teljesség igénye nélkül – a TMS v4 használata esetén rendelkezésre álló lehetőségek, szolgáltatások. Viszont a felsorolás előtt ki kell emelni, hogy ezen lehetőségek használata az adott TMS rendszert üzemeltető távfelügyelet döntése, vagyis ezek csakis lehetőségek. Kizárólag az üzemeltető döntése, hogy a lehetőségek közül melyeket alkalmazza az ő rendszerében. 

Az alábbi lista felsorolás jelleggel megemlíti a legfontosabb TMS által nyújtott lehetőségeket, szolgáltatásokat, ám ezek részletes bemutatása túlmutat ezen dokumentum keretein.

 • Részletes felhasználói (operátori) jogosultsági rendszert alkalmaz a TMS, amellyel szabályozható, hogy ki milyen adatokon milyen tevékenységet végezhet.
 • Ügyfelek és események biztonsági csoportokhoz rendelhetők és meghatározható, hogy a felhasználók csak adott biztonsági csoportban meghatározott objektumokat láthatnak, kezelhetnek.
 • A TMS rendszer részletesen naplózza, hogy melyik operátor mikor, milyen adatmódosítást végzett a rendszerben tárolt adatokon.
 • Egy ügyfélhez több ügyfélazonosító is tartozhat.
 • Nem csak ügyfélazonosítóval, hanem ügyfélazonosító - partíció párral is azonosítható egy adott ügyfél.
 • Ügyfelekhez címadatokat rendelhetünk 4 kategóriában, továbbá lehetőség van GPS-pozíció megadására is.
 • Lehetőség van zónák nevesítésére és a zónákhoz eszközök (érzékelő, egyéb általunk definiált eszközcsoport stb.) hozzárendelésére.
 • Lehetőség van a zónák kategóriába sorolására (pl. általános, kültér stb.), így eltérő kategóriába tartozó zónákhoz más-más munkafolyamat-sablon rendelhető.
 • Az ügyfeleket csoportokba szervezhetjük a jobb áttekinthetőség és könnyebb kezelés érdekében.
 • Lehetőség van ügyfelekhez értesítendőket rendelni, valamint előre definiált listából járőrt, technikai kapcsolatartót stb. csatolni. (Az említett kategóriákat szerkeszthetjük, bővíthetjük.)
 • Adott ügyféltől érkező események operátori vagy automatikus kezeléséhez sablonok használatán túl lehetőségünk van egyedi szabályrendszer definiálására is.
 • Ügyfélhez adott időpontban automatikusan bekövetkező események is rendelhetők. Ezzel például operátor számára ügyfélhez rendelt figyelmeztetést generálhatunk, pl. hosszabb távollét kezdete/vége, tervezett karbantartás stb.
 • Nyitás-zárás figyelés valósítható meg, amelynél lehetőségünk van az ünnepnapok által átrendezett munkarend figyelembevételére is.
 • Korlátlan számban képeket rendelhetünk az ügyfelekhez. A képekre (pl. alaprajz esetén) a zónák pozíciói is felhelyezhetők.
 • Korlátlan számban megjegyzéseket rendelhetünk az ügyfelekhez. A megjegyzésekhez állományokat is rendelhetünk (pl. szerződések).
 • Lehetőség van ügyfelekhez eszközök (központ, egyéb általunk definiált eszközcsoport stb.) hozzárendelésére. Meghatározhatjuk, hogy egyes eszközcsoport tagjai riasztás esetén automatikusan megjelenjenek a munkafolyamat-ablakban.
 • Szabadon bővíthető azon paraméterek listája, amelyeket meg szeretnénk adni egy adott ügyfélhez. Jelölhetjük, hogy mely paraméterek jelenjenek meg riasztás esetén a munkafolyamat-ablakban.
 • Lehetőség van munkafolyamat-sablonok esetén késleltetett riasztás definiálására. Ezzel megvalósítható, hogy pl. az ügyfélnél bekövetkező áramszünet csak akkor generáljon riasztást, ha adott időn belül nem történik meg a normál állapot helyreállása.
 • Riasztás esetén az operátor az ügyfélhez rendelt alaprajzon élőben láthatja a riasztási állapotban lévő zónákat, így akár nyomon követheti az illetéktelen személy mozgását.
 • Riasztás esetén a kezelési munkafolyamathoz járőradat rendelhető.
 • A TMS az eseményadatokon túl képes kép (állókép és/vagy élőkép/stream) fogadására és megjelenítésére is az arra alkalmas végpontoktól.
 • Lehetőség van riasztási esemény esetén járőr közvetlen értesítésére mobilalkalmazáson keresztül. Az alkalmazás a járőrt a helyszínre tudja navigálni, valamint a járőrnek lehetősége van visszajelzést küldeni a tevékenységéről a TMS felé.
 • Lehetőség van riasztási esemény esetén a riasztott objektum, valamint a járőrkocsik térképi megjelenítésére, a járőrkocsik mozgásának nyomon követésére.
 • Lehetőség van járműtávfelügyelet ellátására is (TELL easyTRACK alkalmazása esetén).